Navigation on Foundry sand project

Content Navigation

Navigation

Project seminar was arranged in Tampere

”Valimohiekan puhdistaminen kompostoimalla” -projektiseminaari Valimohiekkojen uusiokäyttöä ja puhdistamista kompostoimalla on tutkittu vuosina 2015-2016 LIFE-Foundrysand projektissa. Meehanite Technology Oy:n koordinoiman projektin tuloksia sekä uudistuvan MARA asetuksen muutoksia valimohiekan uusiokäyttönäkökulmista esiteltiin projektiseminaarissa 27.4.2017, UKK-instituutilla Tampereella. Paikalla oli valimoasiantuntijoita, viranomaisia ELY –keskuksista, jätteenkäsittelylaitosten asiantuntijoita sekä projektin toteutukseen osallistuneita Meehanite Technologyn ja AX-Suunnittelun edustajia. Kompostointikokeiden avulla puhdistettiin ylijäämähiekasta siinä esiintyviä orgaanisia yhdisteitä. Valmis kompostilopputuote täyttää MMMn lannoitevalmisteita koskevan asetuksen (24/2011) laatuvaatimukset ja raja-arvot ja se soveltuu käytettäväksi maanparannusaineena ja viherrakentamiseen. AX-Suunnittelu vastasi hankkeen ympäristövaikutusten mittauksista ja arvioinnista. Seminaarissa esiteltiin myös näitä tuloksia. Loppusuoralla on myös MARAn uudistaminen (VNas eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006), mihin valimohiekkoja ollaan liittämässä mukaan tietyin kriteerein. Tämä lisäisi tulevaisuudessa osaltaan myös valimohiekkojen uusiokäyttömahdollisuuksia.

Further informations

Footer